Praca u nas

Praca u nas

Chcesz poznać kulturę, która daje możliwość wyrażania swoich pomysłów, rozwoju i dzielenia się swoją pasją? Decydując się na pracę w naszej organizacji, stajesz się członkiem międzynarodowej społeczności, która w realizacji swojej misji kieruje się zdefiniowanymi wartościami i zasadami, stosowanymi i podzielanymi przez wszystkich.

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

Twoje bezpieczeństwo jest naszym priorytetem

Wyznajemy zasadę: „Bezpieczeństwo to nasza sprawa”, a naszą ambicją jest dążenie do całkowitej redukcji wypadków przy pracy. Podejmujemy ciągłe wysiłki w celu poprawy warunków pracy, naszym obecnym i nowym pracownikom uświadamiamy właściwe zachowania i postępowania, aby zagwarantować im bezpieczeństwo. Od 2013 roku organizujemy Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, przeprowadzając warsztaty oraz działania budujące i wzmacniające świadomość pracowników.

Rozwój osobisty i zawodowy

Pracownicy są w centrum naszego zainteresowania, stanowią najważniejszy kapitał naszej organizacji i są gwarantami konkurencyjności. Będąc częścią międzynarodowej Grupy, możemy korzystać z jej zasobów, know-how czy programów szkoleń, umożliwiając każdemu pracownikowi doskonalenie umiejętności i postęp na swoim stanowisku, jak również wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk oraz wzmacnianie relacji i budowanie sieci kontaktów zawodowych. W trosce o rozwój kariery naszych pracowników stosujemy politykę zarządzania karierą, która łączy kilka obszarów: coroczną ocenę, indywidualne monitorowanie kariery i wsparcie mobilności zawodowej, umożliwiając awans w ramach struktury lokalnej lub międzynarodowej będących źródłem kreatywności i motywacji, jak również różnorodności kulturowej.

Rozwój osobisty i zawodowy
Zaangażowani w proces doskonalenia

Zaangażowani w proces doskonalenia

Od wielu lat prowadzimy proces certyfikacji naszych polityk, programów i praktyk HR. To zaangażowanie w dobre praktyki w zakresie zasobów ludzkich i zarządzania jest od kilku lat doceniane certyfikatem Top Employer Polska i Top Employer Europe. Prowadzimy również wewnętrzne badania opinii pracowniczej, stosując podejście Great Place to Work, którego wyniki wykorzystujemy do definiowania planów działania mających na celu kreowanie miejsc pracy, które spełniają oczekiwania naszych pracowników.

Solidarni z innymi

Los innych osób nie jest nam obojętny, dlatego zachęcamy naszych pracowników do wspierania i udziału w różnych inicjatywach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach naszych działań: przekazujemy produkty do instytucji wspierających ludzi ubogich i chorych, organizujemy zbiórki na rzecz wybranych stowarzyszeń, nasi pracownicy uczestniczą jako asystenci osób niepełnosprawnych w biegu TurMageddon, pokonując wspólnie tor przeszkód, współpracujemy z niepełnosprawnymi uczniami ze Szkoły Specjalnej i wiele innych, jednorazowych działań, które wynikają z bieżącej sytuacji i potrzeby chwili.

Solidarni z innymi

Poznaj funkcje w naszej organizacji

W naszej organizacji każdy z działów jest równie ważny. Razem tworzymy kompleksową strukturę, o której działaniu decyduje współpraca stanowisk z różnych obszarów: od funkcji związanych z produkcją po managerskie. Mamy inne zadania, ale łączy nas jeden cel – tworzenie produktów wyjątkowych.

Marketing

Marketing:

połączenie podejścia globalnego i lokalnego


Nasza strategia jest zbudowana wokół zróżnicowania i innowacji. Marki rozwijamy zgodnie z podejściem globalnym w połączeniu z podejściem lokalnym. Zarządza nimi zespół marketingowy posiadający dogłębną wiedzę na temat rynku i specyficznych oczekiwań naszych konsumentów. W ramach podejścia globalnego korzystamy z wiedzy i know-how Grupy, aby zaoferować przełomowe innowacje o wysokiej wartości dodanej.

Badania i rozwój:

nasz motor innowacji


Innowacja jest jednym z kluczy do sukcesu. Dział badawczo-rozwojowy realizuje różne projekty: rozwój produktów, poszerzenie asortymentów, innowacje produktowe, technologiczne czy opakowaniowe, tworząc rozwiązania, które trwale poprawiają jakość naszych produktów. Dzięki innowacjom oferujemy konsumentom nowe produkty, które są bezpieczniejsze, zdrowsze i bardziej zrównoważone.

Badania i rozwój
Jakość

Jakość:

w sercu działalności operacyjnej dla zadowolenia klienta


Głównym celem działu jakości jest zapewnienie satysfakcji naszych klientów. Kontrola jakości produktów jest jednym z głównych atutów naszej strategii zrównoważonego rozwoju. To kluczowe umiejscowienie na skrzyżowaniu wszystkich funkcji firmy zapewnia relacyjne bogactwo, które znajduje odzwierciedlenie na co dzień. Aby zapewnić stałą doskonałość naszych produktów, konsumenci są również zaangażowani od etapu projektowania, a produkty są regularnie poddawane testom degustacyjnym przez pracowników przeszkolonych w zakresie analizy sensorycznej oraz panele konsumenckie. Te metody kształtują nasze podejście do ciągłego doskonalenia.

Zaopatrzenie surowcowe:

geneza oraz budulec naszego biznesu


Dbamy o najwyższą jakość mleka, które stanowi podstawę produkcji serów i odpowiadamy za prawidłowe zbilansowanie potrzeb mlecznych naszej fabryki. Jesteśmy w codziennym kontakcie z Gospodarstwami Rodzinnymi i doradzamy naszym partnerom w kontekście implementacji zmian, które wytycza nam konsument. Dbamy o dobre relacje z rolnikami, aktywnie angażujemy się w różnego rodzaju działania mające na celu podnoszenie standardów jakościowych i bezpieczeństwa na farmach, jak również jesteśmy animatorem działań edukacyjnych i imprez dla naszych dostawców oraz ich rodzin.

Zaopatrzenie surowcowe
Produkcja

Produkcja:

istotne ogniwo w tworzeniu wartości


Funkcje zawodowe związane z produkcją mają największy udział w zatrudnieniu. Nasze zespoły angażują się każdego dnia, aby wytwarzać produkty w optymalnych warunkach bezpieczeństwa, jakości, kosztów i terminów, gwarantując każdemu pracownikowi bezpieczne warunki pracy, a także dostosowują cykle produkcyjne do precyzyjnych oczekiwań rynków i klientów. Nasi pracownicy są również mocno zaangażowani w inicjatywy ciągłego doskonalenia. Nasze narzędzia przemysłowe integrują nowoczesne technologie, otwierając wiele możliwości dla inżynierów i techników czy specjalistów.

Dział techniczny:

gwarancja wydajności narzędzia produkcyjnego


Ekipa działu technicznego jest gwarantem dobrego funkcjonowania naszych narzędzi przemysłowych, poprawiają niezawodność instalacji oraz uczestniczą w dostosowaniu środowiska technicznego do lepszych warunków pracy. We współpracy z zespołami produkcyjnymi opracowują metody konserwacji prewencyjnej, szkolą personel operacyjny, rozwijając ich autonomię. Utrzymanie naszych obiektów opiera się na aplikacjach wymagających różnych umiejętności (elektromechanika, elektrotechnika itp.), jak również nowoczesnych metod pracy.

Dział techniczny
Łańcuch dostaw

Łańcuch dostaw:

w sercu zarządzania przepływami


Celem łańcucha dostaw jest transport produktów – od producenta do konsumenta – z poszanowaniem jakości, terminów i kosztów, przy jednoczesnym kontrolowaniu przepływu produktów i związanych z nim przepływów informacji w celu przestrzegania planów marketingowych i handlowych, a jednocześnie optymalizacja kosztów dostaw, produkcji i dystrybucji z doskonałą kontrolą bezpieczeństwa żywności. Łańcuch dostaw obejmuje różnorodne funkcje, takie jak: prognozowanie sprzedaży, planowanie produkcji i dostaw, administracja sprzedażą, obsługa klienta i logistyka.

Dział handlowy:

duch przedsiębiorczości


Dział sprzedaży ma na celu rozwijanie kategorii i optymalizację obecności marek u klientów. Nasze zespoły optymalizują dźwignie handlowe, aby jak najlepiej dotrzeć do konsumenta i zmaksymalizować potencjał sprzedaży. Definiowane i wdrażane strategie rozwoju pozwalają nam zwiększać udziały w rynku. Nasi handlowcy zarządzają portfelem dużych klientów. Ich rolą jest kierowanie relacjami z klientami i prowadzenie negocjacji handlowych. Są więc zarówno odpowiedzialni za wdrażanie polityki handlowej, jak i wspierają strategię rozwoju biznesu.

Dział handlowy
Finanse

Finanse:

dialog dotyczący wyników


W wymagającym środowisku gospodarczym monitorowanie wyników, prawidłowa alokacja i optymalizacja zasobów, zarządzanie ryzykiem to priorytety zespołu finansowego. Nasi eksperci finansowi czuwają nad zabezpieczeniem działalności i zapewnieniem wysokiego poziomu wyników finansowych.

Dział IT:

globalny partner organizacyjny


W obliczu nowych oczekiwań i ambicji dział IT dostarcza odpowiednie rozwiązania i wspiera organizację w różnego rodzaju zmianach. Jest wsparciem w codziennym funkcjonowaniu każdego użytkownika, łącząc w sobie wszystkie technologie i narzędzia związane z informacją.

Dział IT
Zasoby ludzkie

Zasoby ludzkie:

w trosce o pracownika


Wspierając zarządzanie operacyjne, zespół HR realizuje politykę kadrową wokół pięciu priorytetów: przyciąganie, przyjmowanie, zatrudnianie, szkolenie i rozwój naszych pracowników. Zespół HR służy wsparciem wszystkim pracownikom i odpowiada za wdrożenie polityki personalnej zgodnej z oczekiwaniami wielu stron, tak aby zaowocowało to zadowoleniem wszystkich pracowników oraz sukcesem organizacji, stosując przy tym zasady kultury Grupy oraz utrzymując klimat szacunku i otwartości.