zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój

Strategia

Strategia Grupy Savencia określona jest jako OXYGEN czyli TLEN. To model tworzony i napędzany przez pracowników. OXYGEN to nowe, świeże podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu. Model odzwierciedla politykę współpracy z partnerami oraz sposób opracowywania i wdrażania innowacji na rzecz zrównoważonego świata.

Podejście Grupy do społecznej odpowiedzialności biznesu oparte jest na 4 głównych kierunkach rozwoju: produktach, surowcach, planecie i ludziach, a do każdego z nich są przypisane założenia i cele do realizacji.

Strategia
Strategia

Naturalność, przyjemność i odpowiedzialność

Poprawa koncepcji i właściwości odżywczych produktów.

Wspieranie wartości zdrowej przyjemności, odpowiedzialności oraz promowanie odpowiedzialnej konsumpcji.

Strategia

Zrównoważone rolnictwo

Promowanie odpowiedzialnych zakupów oraz rozwój polityki zrównoważonego pozyskiwania surowców we współpracy z dostawcami.

Strategia

Dbałość o środowisko

Redukcja wpływu negatywnych konsekwencji działalności Grupy Savencia na środowisko naturalne.

Strategia

Dobro naszych pracowników

Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego pracowników.

Poprawa warunków pracy w celu kreowania bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

Realizacja badań opinii pracowników i wdrażanie działań w celu poprawy ich samopoczucia i zadowolenia z pracy.

Działalność Mleczarni „Turek” w każdym z filarów

Działalność Mleczarni „Turek” w każdym z filarów:

Działalność Mleczarni „Turek” w każdym z filarów

NATURALNOŚĆ, PRZYJEMNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Produkty naszej firmy są efektem gruntownej wiedzy serowarskiej i doświadczenia zdobywanego przez lata. Wpisując się w silne trendy prozdrowotne, chcemy dostarczać naszym odbiorcom to, co naturalne – pozbawione konserwantów i sztucznych dodatków. Dbamy o jasną i klarowną komunikację aspektów zdrowotnych oraz „czyste” składy na etykietach. Wciąż zwiększamy ilość produktów clean label w portfolio, chcąc zaoferować naszym odbiorcom wszystko, co najlepsze. Wspólnie z dostawcami pracujemy nad tworzeniem i doborem dodatków, które w pełni zaspokoją oczekiwania konsumentów.

DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO


Nasze działania staramy się prowadzić, nie szkodząc środowisku naturalnemu. Stale pracujemy nad usprawnieniem segregacji śmieci i odpowiednim zarządzaniem odpadami. Chcemy wykorzystywać coraz więcej opakowań nadających się do recyklingu w 100%. Wdrażamy działania służące redukcji zużycia paliwa, energii, wody czy gazu. Mimo rosnącego wolumenu produkcyjnego co roku udaje się nam zmniejszyć zużycie czynników energetycznych. W porównaniu do 2018, w 2019 zanotowaliśmy oszczędności o następujących wartościach: elektryczność 10%, woda 10%, gaz 6%.

Działalność Mleczarni „Turek” w każdym z filarów
Działalność Mleczarni „Turek” w każdym z filarów

DOBRO NASZYCH PRACOWNIKÓW


Dokładamy wszelkich starań, by wspierać naszych pracowników w rozwoju zawodowym i osobistym. Zapewnienie dobrego samopoczucia poprzez nieustanną poprawę warunków pracy, tworzenie bezpiecznego oraz przyjaznego środowiska pracy jest jednym z kluczowych celów naszej polityki personalnej. Bezpieczeństwo jest sprawą ważną dla wszystkich pracowników i priorytetem dla naszej firmy. Regularnie przeprowadzamy ankietę badania satysfakcji pracowników z wykorzystaniem metodologii Great Place To Work Institute (GPTW). Uzyskane dzięki badaniom opinie pracowników wyznaczają kierunek wprowadzania dalszych zmian. Podejmujemy działania mające na celu wzmacnianie różnorodności i integracji naszych zespołów.

ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO


Wiemy, że wyjątkowość naszych produktów tkwi w sile współpracy. Dbamy, aby jakość surowców była najwyższa i niezmienna, dlatego utrzymujemy i pielęgnujemy wieloletnią współpracę z naszymi producentami mleka. Nieustannie działamy na rzecz budowania oraz zacieśniania pozytywnych relacji z dostawcami, działając w obszarach bezpieczeństwa i zdrowia na farmach. Wśród organizowanych przez nas inicjatyw znalazły się m.in.:

Coroczne szkolenia ekonomiczno-rynkowe podczas krótkich spotkań przekazujemy wiadomości dotyczące bieżącej sytuacji na rynku mleczarskim oraz prognozowane scenariusze zmian w najbliższej przyszłości.

Śniadanie na farmie projekt dedykowany przedszkolom, podczas którego maluchy mogą zobaczyć, jak wygląda produkcja mleka. Inicjatywa łączy edukację z zabawą, a jej podstawowym punktem jest wspólne śniadanie dla wszystkich dzieci.

Liczne działania mające na celu integrację lokalnych społeczności, m.in. czynny udział w święcie Dożynek, doroczny piknik rolników i zabawa karnawałowa oraz doroczna wycieczka krajoznawcza dla naszych dostawców i ich rodzin.

Działalność Mleczarni „Turek” w każdym z filarów

 


 


Działania solidarnościowe

W Mleczarni „Turek” Sp. z o.o. razem tworzymy zgraną społeczność, zawsze gotową nieść pomoc innym. Staramy się wspierać nie tylko siebie nawzajem, ale także tych, którzy tego wsparcia najbardziej potrzebują. Jesteśmy partnerami akcji i autorami inicjatyw służących dobru ludzi i otaczającego nas środowiska.

#takanaszanatura

#takanaszanatura


W trudnym czasie pandemii COVID-19 zaangażowaliśmy wszystkie swoje siły, by w obliczu zagrożenia wspomóc najbardziej potrzebujących. Nasi pracownicy dołożyli wszelkich starań, docierając z pomocą do pierwszego frontu walki z wirusem. To dzięki nim wspólnie udało się:

przekazać 13 244 kg serów na posiłki dla lekarzy zaangażowanych w aktywną pomoc w walce z koronawirusem;

dotrzeć do 80 placówek na terenie całej Polski, wśród których były: szpitale zakaźne, pogotowia ratunkowe, oddziały szpitali zakaźnych czy transportu medycznego. Pomoc udało się dostarczyć m.in. do: Warszawy, Bydgoszczy, Poznania, Konina, Turku, Krakowa, Opola, Międzylesia i Kujaw;

dostarczyć pracownikom służby zdrowia 3 000 posiłków dziennie przygotowanych z udziałem naszych produktów.

TurMageddon


Integracyjny Bieg TurMageddon w Turku wspieramy od roku 2017. Celem inicjatywy jest integracja niepełnosprawnych z pełnosprawnymi poprzez sport. Podczas biegu osoby pełnosprawne, jako „asystenci”, pomagają osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu własnych słabości i ograniczeń.

W organizacji wydarzenia wspieramy stowarzyszenie Kopernik Plus oraz Stowarzyszenie Przyjaźni Dzieciom działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Turku w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu.

TurMageddon
Polska Akcja Humanitarna i program „Pajacyk” 2016-2017

Polska Akcja Humanitarna i program „Pajacyk” 2016-2017


Wiemy, jak wielkim problemem wśród polskich rodzin jest niedożywienie.
W latach 2016-2017 wspieraliśmy akcję „Pajacyk”, włączając się w program dożywiania dzieci w szkołach i placówkach środowiskowych:

332 570 posiłków dla dzieci potrzebujących udało się nam przygotować, współdziałając z Polską Akcją Humanitarną i programem „Pajacyk”.

Szlachetna Paczka


Od kilku lat włączamy się w akcję przygotowywania paczek świątecznych dla najuboższych – „Szlachetna Paczka”. Ta wyjątkowa inicjatywa, za sprawą zaangażowanych wolontariuszy pomaga dotrzeć ze wsparciem do potrzebujących rodzin, seniorów czy niepełnosprawnych, niosąc radość tym, którzy potrzebują jej najbardziej w okresie Bożego Narodzenia.

Szlachetna Paczka